PrevNext

ADN

akcionarsko društvo

tradicija

davna 1966. godina

rast i razvoj

NEPREKIDNO POBOLJŠANJE KVALITETA PROIZVODA

AD Nikolinci Dobrodošli

Na ovoj web lokaciji nalaze se svi podaci i informacije o našem preduzecu, njegovoj organizacionoj strukturi, kao i o delatnostima i planovima za buduće poslovanje preduzeća.

Naša namera je da ovu web lokaciju ucinimo svima dostupnu, efikasnu i jednostavnu za korišcenje, tako da ona u budućnosti predstavlja osnovnu vezivnu tačku između nas i sadašnjih i buducih kooperanata. Nadamo se da vaše vreme provedeno na ovoj web lokaciji nece biti uzalud utrošeno i da cete lako i brzo naci sve ono što vas zanima i interesuje.
Sva obaveštenja vezana za skupštine akcionara i finansijske izveštaje, nalaze se u sekciji OBAVEŠTENJA.

ico_1

Primarne
Kulture

ico_2

Sveže
Ideje

ico_3

Briga o prirodi

ico_5

Infrastruktura

ico_4

Moderan
Pristup

ico_1

Kvalitetna
Proizvodnja

Primarna proizvodnja

Poljoprivredna proizvodnja je glavna delatnost našeg preduzeća od samog nastanka.

Pokrivamo celokupan proces poljoprivredne proizvodnje u kooperaciji i na svojim parcelama. Bavimo se proizvodnjom kultura: pšenica, kukuruz, suncokret. Objedinili smo proizvodnju kultura sa zaštitnim sredstvima, semenskom robom koju, osim što distibuiramo, i sami koristimo tako da se baziramo na korišćenje sopstvenih resursa. Našim kooperantima obezbeđujemo povoljne uslove kreditiranja, što je i bila naša dosadašnja praksa, s proširenjima kreditnog asortimana: kreditiranje semenske robe.

Uz optimalno korišćenje hemijske zaštite i poštujući agro rokove, dosledno sprovodimo tehnologiju gajenja svih kultura.

AD Nikolinci Kroz Vreme

1966

ZZ
Nikolinci

Osnivanje zemljoradničke zadruge.

2003

AD
Nikolinci

Osnivanje Akcionarskog društva i promena vlasničke strukture.

2010

AD
Nikolinci

Uvođenje novih tehnologija.

2019

Proširivanje
Kapaciteta

Preduzece raspolaže sa 900 hektara zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 300 hektara uzetog u zakup.