Upoznajte

ADN

AD Nikolinci > O nama

Akcionarsko Društvo Nikolinci

AD "Nikolinci" nastalo je od bivšeg društveno poljoprivrednog preduzeća "Nikolinci" koje je osnovano davne 1966. godine kao zemljoradnička zadruga.

Dana 21.02.2003. godine, osnovano je kao akcionarsko društvo "Nikolinci", preduzeće koje se bavi proizvodnjom i gajenjem žita, kao i drugih useva i zasada. Promena pravnog statusa Preduzeća registrovana je kod Trgovinskog suda u Pančevu rešenjem Fi-1-334/2003.

Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja poljoprivrednih proizvoda. Preduzece trenutno ima 17 zaposlenih.

Od osnivanja, preduzece beleži rast i razvoj proizvodnje i neprekidno poboljšanje kvaliteta proizvoda. Uz investicije novih vlasnika, prilagođavanje proizvodnog asortimana i uvođenjem modernih agro-tehnickih mera, postali smo jedno od vodecih poljoprivrednih preduzeca u Južnom Banatu.

Danas, preduzece raspolaže sa 900 hektara zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 300 hektara uzetog u zakup.

AD Nikolinci Kroz Vreme

1966

ZZ
Nikolinci

Osnivanje zemljoradničke zadruge.

2003

AD
Nikolinci

Market invigorate a awesome handcrafted bigger comes newer recommended lifetime.

2010

AD
Nikolinci

Uvođenje novih tehnologija.

2019

Proširivanje
Kapaciteta

Preduzece raspolaže sa 900 hektara zemljišta u sopstvenom vlasništvu i oko 300 hektara uzetog u zakup.

ADN Mogućnosti

30

Strna Žita

30

Kukuruz

20

Suncokret

20

Soja i Uljana Repica